PERANGKAT DESA

[su_tabs vertikal=”yes”]

[su_tab title=”KAUR KEUANGAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : MUSTAQFIROH

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD 04 KAYEN

SMP : MTS AL-MA’ARIF KUDUS

SMA : SMK MUHAMMADIYAH 01 PATI

PERGURUAN TINGGI : –

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL “
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KASI PEMBANGUNAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : PARJONO

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NGAWEN 02

SMP : SMP 02 MARGOREJO

SMA : SMK

PERGURUAN TINGGI : –

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL “
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KASI PEMERINTAHAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : EKO YULIANTO

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NGAWEN 02

SMP : SMP 02 MARGOREJO

SMA : SMK GAJAH MADA

PERGURUAN TINGGI : –

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL “
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KASI KESRA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : TARNO

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NGAWEN 02

SMP : SMP NASIONAL

SMA : SMEA NASIONAL

PERGURUAN TINGGI : –

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL “
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KAUR KEUANGAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : AHMAD IRFAN ALMAHMUDI

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI NU SALAFIYAH GONDOHARUM

SMP : MADRASAH TSANAWIYAH MATHALI’UL FALAH

SMA : MADRASAH ALIYAH MATHALI’UL FALAH

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS TERBUKA

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
SEDERHAN DAN BAHAGIA, BERJUANG SEPENUH TENAGA TANPA MENYERAH DAN TERUS BERDOA “
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KAUR ADMINISTRASI DAN UMUM” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : SETIYO BUDI

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NGAWEN 02

SMP : SMP N MARGOREJO 02

SMA : SMA N 01 PATI

PERGURUAN TINGGI : –

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL “
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KASI KESRA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : JAFAR SODIQ

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NGAWEN 02

SMP : SMP 02 PATI

SMA : PERSAMAAN

PERGURUAN TINGGI : –

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL “
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KASI PEMERINTAHAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

 

NAMA  : RUDIK KRISTIANTO

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NGAWEN 02

SMP : SMP 02 PATI

SMA : SMA

PERGURUAN TINGGI : –

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL “
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KASI PEMBANGUNAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : SRI MURNI

DESA     : NGAWEN

KECAMATAN : MARGOREJO

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NGAWEN 02

SMP : SMP 02 PATI

SMA : SMA

PERGURUAN TINGGI : –

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
NIHIL “
[/su_note]

[/su_tab]]

[/su_tabs]